Zasebnost

IZJAVA O ZASEBNOSTI
 

1. Splošno

Podjetje AS-Lashes (v nadaljevanju upravljavec), ki upravlja s spletno trgovino www.as-lashes.si, se zaveda pomembnosti varovanja vaših osebnih podatkov in zasebnosti, zato z vsako posredovano informacijo ravna skrbno.

Področje varstva osebnih podatkov v Sloveniji sistemsko ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) ter Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), ki določata pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke bomo uporabili izključno za spodaj navedene namene.

2. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov prI AS-Lashes je Anton Skodič, dosegljiv na e-naslovu shop@as-lepota.si.

3. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam ali v tretje države

AS-Lashes zbranih osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države.

4. Vrste osebnih podatkov in namen njihove obdelave

AS-Lashes zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve posameznikov in zakonitega interesa za naslednje primere:
  • Prijava na E-novice (ime, priimek, elektronski naslov – podatki se uporabljajo izključno za namen pošiljanja obvestil o novostih in promocijah.)
  • Registracija uporabnika v portal  (ime, priimek, elektronski naslov – podatki se uporabljajo izključno za namen boljše uporabniške izkušnje, za pošiljanje informatinega gradiva ter za pošiljanje računov.)
5. Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec v skladu z določbami veljavnih predpisov spoštuje vašo pravico do zasebnosti, in sicer na način:

  • osebni podatki so informacije, ki ste jih upravljavcu posredovali za potrebe izvajanja aktivnosti spletne trgovine
  • osebnih podatkov, ki  jih boste posredovali upravljavcu preko spletne stani, bo upravljavec obdeloval le za potrebe izvajanja aktivnosti, ki izhajajo iz vaše registracije na spletni strani, ter podatkov izven tega ne bo obdeloval v druge namene ali jih kakor koli posredoval ali dal v uporabo tretjim osebam ter jih kakor koli drugače uporabil v nasprotju z zakonom;
  • od vas ne zahteva in tako ne upravlja z občutljivimi osebnimi podatki,
  • posredovane podatke bo upravljavec uporabljal zakonito in samo za namene povezane z njegovim poslovanjem; to je za potrebe izvedbe storitev, o čemer vas tudi obvešča na spletni strani;
  • po izpolnitvi namena uporabe osebnih podatkov se ti arhivirajo za toliko let, kolikor določajo zakoni, ki urejajo delovanje naših storitev;
  • osebni podatki, uporabljeni za namene storitev portala as-lashes.si, so ustrezni in po obsegu primerni glede na namen zbiranja;
  • na portal as-lashes.si  svoje osebne podatke vnašate prostovoljno in imate pravico do vpogleda, dopolnitve, popravka, blokiranja in njihovega izbrisa na način, ki ga omogočajo te spletne strani.

6. Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo dokler obstaja namen oziroma do preklica dane privolitve posameznika. Posameznik lahko privolitev kadarkoli spremeni ali prekliče.
Osebni podatki, ki se zbirajo na podlagi zakonitega interesa se hranijo do preklica uporabnika.

7. Pravice posameznika

Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik pravico dano privolitev kadarkoli preklicati, zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov A.S.-Lashes, trgovina s kozmetiko, Anton Skodič s.p., Šlandrov trg 42, 3310 Žalec ali preko elektronske pošte shop@as-lepota.si. Na navedeni  naslov lahko posameznik poda tudi pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Posameznik lahko pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

9. Ravnanje v primeru kršitev

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo podjetje AS - Lashes nemudoma izvedlo vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bo o tem obvestil, prav tako bo s tem seznanila pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.

10. Varnostne značilnosti portala

Upravljavec se zaveda pomena varnosti, zato si prizadeva varovati vaše osebne podatke. Nepooblaščen dostop do njih, njihovo uporabo in razkritje preprečuje s številnimi varnostnimi tehnologijami in postopki. Osebni podatki, ki jih vnašate na našo spletno stran, so shranjeni v računalniških sistemih z omejenim dostopom na nadzorovanih mestih.

11. Spremembe izjave o zasebnosti in stik z uporabniki

Glede na dopolnitve predpisov s področja varstva osebnih podatkov lahko upravljavec Izjavo o zasebnosti posodobi. Spremenjena Izjava o zasebnosti velja od objave na spletni strani.
 
 
 

Glede uporabe spletne strani ter za vsa druga vprašanja in pripombe, smo vam na voljo na shop@as-lepota.si. Potrudili se bomo, da boste dobili odgovor v najkrajšem možnem času.
 
 
 
 
Nazadnje posodobljeno 28.5.2018