The wishlist name can't be left blank

Politika zasebnosti in varovanje osebnih podatkov

Spletna stran www.as-lashes.si je v lasti podjetja Anton Skodič s.p.. Lastnik spletne strani se zave-zuje k spoštovanju vaše zasebnosti in zakonodaje, ki ureja področje zasebnosti in varstva podatkov. Podjetje Anton Skodič s.p. (v nadaljevanju podjetje) deluje v skladu z določili o varstvu osebnih po-datkov (ZVOP-1, Ur.l.RS,št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

 

Politika zasebnosti velja za obiskovalca (v nadaljevanju uporabnika) spletne strani, ki prvič obišče spletno stran in pri vseh njegovih kasnejših obiskih. Z uporabo spletne strani www.as-lashes.si obis-kovalec potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemu določbami te politike. Politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta po spremembi te politike uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

 

Podjetje se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost obiskoval-cev/uporabnikov spletne strani in storilo vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami ali zlorabami.

 

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Podjetje obdeluje osebne podatke na podlagi osebne privolitve posameznika, na podlagi sklenjene pogodbe ali na podlagi zakona. Vsak obiskovalec spletne strani www.as-lashes.si, ki na naši spletni strani ali na naših nagradnih igrah, kvizih ipd. opravi vnos osebnih podatkov, daje tudi aktivno ose-bno privolitev za obdelavo osebnih podatkov na podlagi obrazca, ki ga odda ob prijavi na e-novice, prijavi na nagradne igre, prijavi na nagradne kvize, ob naročilu izdelkov ali ob prijavi na priročnike.

 

Podjetje o uporabnikih lahko zbira naslednje podatke:

• Prijava na e-novice: Ime, priimek, spol, e-poštni naslov.

• Prijava na nagradne igre ali kvize: ime, priimek, spol, e-poštni naslov.

• Naročilo izdelkov (produktov na spletni strani www.as-lashes.si): ime, priimek, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, telefon, e-poštni naslov in naziv podjetja (v kolikor se prijavi-te kot podjetje).

• Kontaktni obrazec: ime, priimek, telefon, e-poštni naslov.

• Morebitne druge podatke, ki jih uporabnik sam prostovoljno posreduje podjetju ali vnese v po-sodobitev podatkov na povezavi TUKAJ.

Osebne podatke, ki so označeni kot neobvezni, lahko uporabnik posreduje, če to želi. Uporabnik, ki ponudniku ne posreduje neobveznih osebnih podatkov, zaradi tega ne trpi nobenih škodljivih posle-dic.

Obiskovalec spletne strani oziroma stranka s klikom na 'Strinjam se s pogoji poslovanja' ali s klikom na 'Strinjam se s politiko zasebnosti' potrjuje, da je bil pred oddajo podatkov podjetju ustrezno se-znanjem z obsegom in namenom obdelave osebnih podatkov (glej odstavek 'obdelava osebnih po-datkov').

 

Ponudnik obdeluje tudi IP naslove naprav, preko katerih uporabniki dostopajo do spletnega portala. Ponudnik na spletnem portalu uporablja piškotke (cookies), po katerih razpoznava uporabnike, vendar pa na ta način ni mogoča identifikacija uporabnikov: več o tem tukaj.

Podjetje zbrane podatke uporablja izključno za opravljanje storitev in prodajo izdelkov, ki jih ponuja v takšnem namenu in obsegu s katerim je obiskovalec oziroma uporabnik predhodno seznanjen in poučen.

 

NAMEN OBDELAVE PODATKOV

Podjetje bo zbrane podatke o obiskovalcih (uporabnikih) uporabljalo samo za naslednje namene:

• Za pošiljanje predračunov in računov v primeru prejetega naročila na izdelke ali storitve, ki se tržijo preko spletne strani.

• Za vodenje evidenc o strankah.

• Za realizacijo oz. dostavo zahtevanih izdelkov ali storitev.

• Za obveščanje o novostih v ponudbi podjetja in spletne strani www.as-lashes.si.

• Za pošiljanje e-novic (v kolikor se je oseba prijavila na prejemanje naših e-novic).

• Za statistično in marketinško analizo oz. raziskavo v zvezi z uporabniki spletne strani in sicer zato, da se izboljša ponudba izdelkov in storitev na spletni strani.

 

 

1. PRIJAVA NA E-NOVICE

Za prijavo na naše e-novice uporabljamo postopek dvojne privolitve oz. po angleško double opt-in. To pomeni, da vam po vaši prijavi pošljemo elektronsko pošto na naveden naslov elektronske pošte, v kateri vas prosimo za potrditev, da želite prejemati e-novice. Če vaše prijave ne potrdite v 14 dneh, bodo vaše informacije blokirane, nato pa samodejno izbrisane. Poleg tega shranimo čas prijave in čas potrditve. Namen postopka je, da lahko vašo prijavo dokažemo in po potrebi odkrijemo morebit-no zlorabo vaših osebnih podatkov.

 

Z vašo potrditvijo privolite, da boste redno prejemali novice z informacijami o naših novih izdelkih in storitvah, obvestila o oglaševalskih akcijah, zanimive novice o naših dejavnostih in obvestila o novih objavah na spletni strani in blogu.

 

S prijavo na e-novice privolite, da analiziramo vaše podatke o nakupnem in uporabniškem vedenju (na primer unovčenje kuponov, izvedeni nakupi, branje člankov). Pri tem evidentiramo, kdaj naše novice berete in na katere povezave v njih kliknete ter na podlagi tega sklepamo, kakšni so vaši o-sebni interesi.

Pravna podlaga za to je vaša privolitev po črki a prvega stavka prvega odstavka 6. člena SUVP.

 

Vaši podatki se shranijo za dobo odnosa z vami kot stranko. Vašo privolitev za pošiljanje novic lahko kadarkoli prekličete in se od e-novic odjavite. Preklic lahko uveljavite s klikom na povezavo, ki se nahaja v vsakem elektronskem sporočilu z novicami, ali tako, da pošljete sporočilo na kontaktne po-datke, navedene v tej izjavi o varstvu podatkov.

 

2. KONTAKTNI OBRAZEC, NAROČILA IZDELKOV IN PRIJAVA ZA E-KNJIGE

Ko vzpostavite stik z nami po elektronski pošti ali s pomočjo kontaktnega obrazca oz. prijavnega obrazca, podatke, ki nam jih sporočite (vaš naslov e-pošte, vaše ime in priimek, vaš naslov, vašo telefonsko številko in razlog oz. komentar k vzpostavitvi stika), shranimo, da lahko odgovorimo na vaše vprašanje, izvedemo naročilo izdelkov ter evidentiramo prijavo na izobraževanja. Pravna pod-laga za to je vaša privolitev po črki a prvega stavka prvega odstavka 6. člena SUVP. Ti podatki se uporabljajo samo za namen obdelave zadeve.

 

3. SPLETNA ANALIZA IN STATISTIKA

Za analizo uporabe naše spletne strani in njeno optimizacijo uporabljamo različne storitve, ki delno uporabljajo piškotke in druge tehnologije. Če se ne strinjate z uporabo teh storitev, lahko tej obdelavi podatkov ugovarjate oz. v vašem brskalniku nastavite preprečitev shranjevanja piškotkov. Pri po-sameznih storitvah je navedeno, kako lahko podate ugovor. Z izvajanjem ugovora posamezni ponudniki ne obdelujejo več vaših podatkov za namene spletne analize.

 

Ta spletna stran uporablja Google Analytics, storitev spletne analize podjetja Google Inc. (»Google«). Google Analytics uporablja tako imenovane »piškotke«, besedilne datoteke, ki se shra-nijo na vaš računalnik in omogočajo analizo vaše uporabe spletne strani. Informacije, ki jih piškotki ustvarijo o vaši uporabi te spletne strani, se praviloma prenesejo na strežnik podjetja Google v ZDA in tam shranijo.

 

Če pa vklopite anonimizacijo naslova IP na tej spletni strani, Google vaš naslov IP v državah člani-cah Evropske unije ali v drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru predhodno skrajša. Le v izjemnih primerih se na strežnik podjetja Google v ZDA prenese celoten naslov IP in se tam skrajša. Po pooblastilu upravljavca te spletne strani bo Google te infor-macije uporabljal za analizo vaše uporabe spletne strani, pripravo poročil o aktivnostih na spletni strani in za izvajanje drugih storitev za upravljavca spletne strani, povezanih z uporabo interneta.

Naslov IP, ki ga vaš strežnik posreduje v sklopu Google Analytics, se ne združi z drugimi podatki podjetja Google.

 

Shranjevanje piškotkov lahko preprečite z ustrezno nastavitvijo vaše programske opreme strežnika; opozarjamo pa vas, da v tem primeru morda ne boste mogli v celoti uporabljati vseh funkcij te spletne strani. Poleg tega lahko preprečite, da Google evidentira in obdeluje podatke, ki jih je ustvaril piškotek in se nanašajo na vašo uporabo spletne strani (vključno z vašim naslovom IP), tako da na-ložite in namestite vtičnik brskalnika, ki je na voljo na naslednji povezavi: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=sl.

 

Ta spletna stran uporablja Google Analytics z razširitvijo »_anonymizeIp()«. Tako se v nadaljevanju obdelujejo skrajšani naslovi IP, s čimer je izključena določljivost posameznika. Če bi bila na podlagi podatkov, ki so bili pridobljeni o vas, možna povezava s posameznikom, je ta torej takoj izključena, osebni podatki pa so s tem nemudoma izbrisani.

 

Google Analytics uporabljamo, da lahko analiziramo uporabo naše spletne strani in jo redno izboljšu-jemo. S pomočjo pridobljenih statistik lahko izboljšujemo našo ponudbo in jo oblikujemo, da je zani-miva za vas kot uporabnika. V izjemnih primerih, v katerih se osebni podatki posredujejo v ZDA, je Google podvržen zasebnostnemu ščitu EU-ZDA (EU-US Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Pravna podlaga za upor-abo Google Analytics je črka f prvega stavka prvega odstavka 6. člena SUVP.

 

 

 

Informacije tretjega ponudnika: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, telefaks: +353 (1) 436 1001. Pogoji za uporabnike: https://policies.google.com/terms? hl=sl&gl=sl pregled varstva podatkov: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html in izjava o varstvu podatkov: https://policies.google.com/privacy?hl=sl&gl=sl.

 

POSREDOVANJE PODATKOV

Ponudnik zbranih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen:

• v primeru spletnega naročila izdelka www.as-lashes.si, kjer se prodajalcu in paketnemu distri-buterju posreduje kupčevo ime, priimek, naslov, tel. številko in e-poštni naslov;

• če tako določajo veljavni predpisi.

Obenem se podjetje tudi zavezuje, da ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja posre-dovalo osebnih oz. drugih podatkov tretji osebi oz. ne bo omogočilo tretji osebi, da vpogleda v oseb-ne podatke obiskovalca spletne strani oz. uporabnika razen v primeru, če bi od podjetja to zahtevala državna oblast, zakon, sodišče ali drugi državni organi.

 

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je ponudniku pri registraciji posre-doval napačne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo na uporabnika.д

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN ČAS HRAMBE

Ponudnik varstvo osebnih podatkov zagotavlja v skladu s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Ur. l. RS št. 86/2004 s spremembami) in predpisi Evropskih skupnosti.

 

Obiskovalec spletne strani oz. uporabnik je seznanjen in soglaša, da podjetje hrani njegove podatke, ki jih je posredoval ob registraciji, naročilu ali prijavi na e-novice ves čas dokler je aktivni uporabnik in še eno leto po prenehanju tega statusa oz. ob preklicu prijave na e-novice.

Ostale podatke podjetje hrani toliko časa dokler je to nujno potrebno za doseganje namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih trajno izbriše ali učinkovito anonimizira, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z določenim uporabnikom.

 

Osebne podatke, ki jih podjetje zbira na podlagi izrecne privolitve posameznika, obdeluje le za na-mene, opredeljene s privolitvijo in se hranijo do preklica privolitve.

 

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za posodobitev operacijskega sistema in antivirusnih pro-gramov na svojem računalniku.

 

PRAVICE UPORABNIKOV OZIROMA STRANK PO SPLOŠNI UREDBI GDPR

Za zagotovitev poštene in pregledne obdelave imate kot uporabnik, na podlagi predpisov, naslednje pravice:

 

Pravica do preklica privolitve

Če ste kot uporabnik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (za enega ali več določenih na-menov), imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

 

Pravica dostopa do osebnih podatkov

Kot uporabnik imate pravico od ponudnika (upravljavca osebnih podatkov) dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in dostop do osebnih podatkov in določenih informacij.

 

Pravica do popravka osebnih podatkov

Kot uporabnik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne ose-bne podatke v zvezi z vami. Kot uporabnik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;

 

Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«)

Kot uporabnik imate pravico doseči, da se vaši osebni podatki izbrišejo, kadar ne obstaja več upra-vičen razlog za nadaljnjo obdelavo.

 

Preprečitev obdelave je mogoča v posebnih okoliščinah:

• ko obdelava ni več potrebna v povezavi z namenom zbiranja in obdelave; ko uporabnik umak-ne soglasje za obdelavo;

• ko uporabnik ugovarja obdelavi in ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi;

• ko je izbris potreben za izpolnitev pravnih obveznosti (pravo EU ali države članice);

 

Pravica do omejitve obdelave

Kot uporabnik imate pravico doseči, da ponudnik omeji obdelavo, kadar obstaja eden od primerov:

• če kot uporabnik oporekate točnosti osebnih podatkov;

• ko je obdelava nezakonita in kot uporabnik nasprotujete izbrisu ter zahtevate omejitev upora-be;

• ko podatki niso več potrebni za namen obdelave, kot uporabnik pa jih potrebujete za uvelja-vitev pravnih zahtevkov.

 

Pravica do prenosljivosti podatkov

Kot uporabnik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali ponudniku, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

 

Pravica do ugovora obdelavi

Kot uporabnik lahko ugovarjate obdelavi v primeru obdelave za potrebe opravljanja nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti ter direktnega marketinga (vključujoč profiliranje).

 

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Kot uporabnik imate pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri ima-te običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov.

 

Kot uporabnik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi, v pisni obliki, naslovite na upravljavca, podjetje Anton Skodič s. p., kar lahko storite tako, da nas kon-taktirate preko info@as-lashes.si.

 

POVEZAVE DO DRUGIH SPLETNIH STRANI

Spletna stran www.as-lashes.si vsebuje tudi povezave do spletnih strani, s katerimi ne upravlja pod-jetje Anton Skodič s. p.. Te povezave so nameščene kot dodatna storitev na spletni strani www.as-lashes.si in podjetje ni odgovorno za njihovo vsebino, varnost ali njihov način zaščite zasebnosti. Priporočamo, da v tem primeru obiskovalec pregleda način varovanja zasebnosti, ki je objavljen na straneh, ki jih obišče.

 

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Podjetje ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je slednji ponudniku pri prijavi na e-novice, pri povpraševanju ali pri nakupu izdelkov oz. storitev posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke.

 

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

Stanje izjave o varstvu podatkov je označeno z navedbo datuma (spodaj). Pridržujemo si pravico, da to izjavo o varstvu podatkov kadarkoli spremenimo z učinkom za naprej. Vsakokratna aktualna raz-ličica je dostopna na naši spletni strani. Prosimo, da našo spletno stran redno obiskujete in se po-zanimate o veljavni izjavi o varstvu podatkov.

 

Stanje te izjave o varstvu podatkov: 1. 6. 2020.

 

DODATNA POJASNILA

Vsa vprašanja, težave ali pripombe glede naše politike zasebnosti nam lahko sporočite tudi na e-pošto info@as-lashes.si.